Välkommen till Boj NTV

Stödja brottsutsatta - Behövs det?

Varje år polisanmäls ca 400.000 brott i Stockholms Läns polisdistrikt.
Mörkertalet tillkommer!

Jag vill hjälpa Jag vill ha hjälp

Välkommen till Boj NTV

På dessa sidor får du information om vår verksamhet inom brottsofferstödet.

Brottsofferrörelsen i Sverige startade 1984, efter förebild från England. Det finns 92 brottsofferjourer i Sverige som är anslutna till riksorganisationen  Brottsofferjouren Sverige. Namnet är dessvärre missvisande eftersom man på ett tidigt stadium insåg att det inte gick att driva en jourverksamhet på ideell basis.

BOJ NTV står för Brottsofferjouren i Nacka-Tyresö-Värmdö. Den omfattar även det polisdistrikt som de tre kommunerna tillhör. BOJ är en ideell och politisk obunden förening bestående av frivilliga personer, som utan ekonomisk vinning, hjälper och stödjer den som blivit utsatt för brott av skilda slag. Föreningen har en styrelse på sju personer som sammanträder varannan månad.

Du kan stödja BOJ:s verksamhet...

...genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften är 100:- / år. Vill man ha ett  inbetalningskort för Plusgiro  skickat , ring eller maila.

BOJ får ekonomiskt stöd från de tre kommunerna. Den övergripande statliga Brottsoffermyndigheten ger alla jourer verksamhetsbidrag till stödarbetet och till vittnesstöd. BOJ:s kansli finns på Furuvägen 1 (bakom Nacka kyrka) och är öppet fyra dagar i veckan. Telefonsvarare med meddelandeupptagning finns dygnet runt.